💰 Giá cho thuê: 40000 USD/tháng
 Diện tích sàn: 550 m²
 Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá cho thuê: 40000 USD/tháng
 Diện tích sàn: 800 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 3000 USD/tháng
 Diện tích sàn: 80 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 60 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 60 m²
 Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá cho thuê: 2 Tỷ/tháng
 Diện tích sàn: 400 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 5000 USD/tháng
 Diện tích sàn: 50 m²
 Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá cho thuê: 750 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 300 m²
 Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá cho thuê: 14.500 USD/tháng
 Diện tích sàn: 120 m²
 Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá cho thuê: 550 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 500 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 12.000 USD/tháng
 Diện tích sàn: 350 m²
 Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá cho thuê: 35 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 50 m²
 Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá cho thuê: 30 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 75 m²
 Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá cho thuê: 9000 USD/tháng
 Diện tích sàn: 300 m²
 Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá cho thuê: 80 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 100 m²
 Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá cho thuê: 145 Triệu/tháng
 Diện tích sàn:  450 m²
 Vị trí: Quận Thanh XuânHà Nội

💰 Giá cho thuê: 160 Triệu/tháng
 Diện tích sàn:  86 m²
 Vị trí: Quận Cầu GiấyHà Nội

💰 Giá cho thuê: 30 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 100 m²
 Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá cho thuê: 108 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 90 m²
 Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá cho thuê: 70 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 90 m²
 Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá cho thuê: 3000 USD/tháng
 Diện tích sàn: 65 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 80 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 112 m²
 Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá cho thuê: 60 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 0 m²
 Vị trí: Quận Tây HồHà Nội

💰 Giá cho thuê: 140 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 110 m²
 Vị trí: Quận Cầu GiấyHà Nội

💰 Giá cho thuê: 30 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 50 m²
 Vị trí: Quận Cầu GiấyHà Nội

💰 Giá cho thuê: 6600 USD/tháng
 Diện tích sàn: 80 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 40.000 USD/tháng
 Diện tích sàn: 500 m²
 Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá cho thuê: 100 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 45 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 32 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 36 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 60 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 72 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: Thỏa thuận
 Diện tích sàn: 70 m²
 Vị trí: Quận Tây HồHà Nội

💰 Giá cho thuê: 45 USD/m2/tháng
 Diện tích sàn: 90 m²
 Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá cho thuê: 30 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 36 m²
 Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá cho thuê: 50 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 100 m²
 Vị trí: Quận Long BiênHà Nội

💰 Giá cho thuê: 50 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 80 m²
 Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá cho thuê: 43 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 42 m²
 Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá cho thuê: 55 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 70 m²
 Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá cho thuê: 50 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 60 m²
 Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá cho thuê: 70 Triệu/tháng
 Diện tích sàn: 90 m²
 Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội


Xem thêm ~10.000 nhà cần bán & ~ 20.000 nhà cho thuê tại  » 🌎 http://diaocthudo.com  
-----o0o-----
🏠 CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ » http://chothuenhamatpho.diaocthudo.com

===*^*===
XEM THÊM:
♠/ Acr.vn